Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Ricoh Error Code 142, SC142 Fix - Máy in, máy photocopy, máy Fax

Posted by   onRicoh lỗi 142 / SC142 là một mức độ trắng (thủy tinh) vấn đề điều chỉnh trong quá trình kiểm soát được ô tô. 

Một số nguyên nhân của lỗi này bao gồm: 
Tiếp xúc với kính bẩn hoặc phần quang học. 
 SBU không hoạt động. 
IPU không hoạt động. 
Đèn tiếp xúc không hoạt động. 
Ổn đèn không hoạt động.

Để khắc phục lỗi này thử xem: 
Bật công tắc chính đi và về. 
Kiểm tra xem đèn phơi sáng được thắp sáng trong quá trình khởi. 
Kiểm tra dây giữa IPU và SBU. 
Sửa chữa bóng đèn tiếp xúc. 
Lau kính tiếp xúc, đĩa trắng, gương và thấu kính. 
Sửa chữa các board SBU. 
Sửa chữa các board IPU 

Để thiết lập lại lỗi này thử mã: 
"Clear Mode" +107+ "Clear / Stop" giữ cho 5s. 
Bật ON và OFF Switch chính. 

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter