Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Download driver Canon PIXMA mini260

Posted by   on

Driver máy in Canon PIXMA mini260 là phần mềm trung gian giúp máy tính có thể làm việc được với máy in. Phần mềm này có chức năng biên dịch toàn bộ lệnh in từ máy tính và gửi mã lệnh đã biên dịch sang ngôn ngữ máy in, sau đó gửi tới máy in qua cổng kết nối USB, cổng mạng…


Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 98: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows XP: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows Vista: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 7 32 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 7 64 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 8 32 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 8 64 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 8.1 32 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Windows 8.1 64 Bit: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Linux: click here
Link tải driver Canon PIXMA mini260 cho Mac: click here

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter