Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độc sấy, điện thế cao áp Toshiba

Posted by   on


Điều chỉnh nhiệt: 08-410,411,412,413 mặc định =8 có thể tăng giảm 1 it vd: 410=6, 411=6,412=12,413=8
điều chỉnh mực: 05-200 bạn vào mã đó và tăng giảm theo ý muốn
điều chỉnh cao áp: 05-205 phải rút rắc cắm ở đầu từ ra mới nhận lệnh, nếu trống mới tốt nhất nên để 141 và cũ hơn thì giảm 1 ít tốt nhất cao áp không nên chỉnh nhiều.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter