Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Các lỗi thường gặp của máy e-studio 656 655 -810 -720-723 -850 -855

Posted by   on

1./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi cd10, cd30( lỗi hồi mực thải trước).
Bạn kiểm tra:
– Mô tơ mực thải trước.
-Dây curoa
-Bể nhông
-Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
-Mô tơ chổi lông không quay.
2./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi cd20, cd40( lỗi mực thải sau)
Bạn kiểm tra:
– mô tơ mực thải sau
-Dây curoa
Chổi lông belt không quay.
3./ Máy Photocopy Toshiba 723 báo lỗi cd 10, cd 30( mực thải phía trước)
Kiểm Tra:
– Mô tơ mực thải trước.
-Dây curoa
-Bể nhông
-Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
-Mô tơ chổi lông không quay.
4./ Máy Photocopy Toshiba 723 báo lỗi cd20, cd40( mực thải phía sau)
Bạn kiểm tra:
– mô tơ mực thải sau
-Dây curoa
Chổi lông belt không quay.
3./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi CF70, CF80( lỗi ổ mực)
Bạn kiểm tra:
– Mô tơ lớn bơm mực
-Bể nhông
-Mô tơ nhỏ đẩy mực
-Mainboard hoặc đứt dây điện.
4./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c360( lỗi sạc trên)
Bạn kiểm tra:
-Cây sạc bị lỗi
-Đế sạc bị đánh lửa.
-Board sạc bị lỗi
5./Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c370(lỗi cụm mô tơ nâng belt)
Bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng belt bị lỗi
-Sensor bị dơ/hư
-Bể nhông
6./ Máy Photocopy Toshiba 720 chạy A3 1 mặt và chia bộ bị giắc giấy
Bạn kiểm tra:
– Clutch duplex bị lỗi
-Mô tơ duplex bị lỗi
7./ Máy Photocopy Toshiba 453 báo lỗi SD Ram error
Bạn kiểm tra:
– Pin yếu
-Board sys bị lỗi
8./ Máy Photocopy Toshiba 720 photo trên DF bị sọc, còn đặt trên mặt kiếng không bị
Bạn kiểm tra :
-Vệ sinh kiếng nhỏ
9./ Máy Photocopy Toshiba 720 chạy được 5 phút mực bám đầy gương, lưới sạc
Bạn kiểm tra:
– Hộp từ
-Lá lúa
-Drum yếu
-Hạ mực xuống
10./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c260( lỗi đèn chụp)
Bạn kiểm tra:
-Đèn chụp dơ, yếu
-Dây cáp đèn chụp bị lỗi
-HP sensor bị lỗi
-Board ccd bị lỗi
11./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c270,c280,c 290( lỗi Scan)
Bạn kiểm tra:
– Mô tơ scan bị lỗi
-HP sensor bị dơ,hư
-Dây cáp, dây curoa
-Board scan bị lỗi.
12./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi f100( lỗi ổ cứng) không hiện số tờ photo trên màn hình
Bạn kiểm tra:
-08-690 chọn 2 enter
-08-302 chọn 2 enter
14./ Máy Photocopy Toshiba 720 khay cassette chạy bình thường, khay tay vào 1 nữa đến trục đồng bộ thì không vào nữa.
Bạn kiểm tra:
-Clutch khay tay bị lỗi
-Bánh xe mòn
-Bể nhông
15./ Máy photo Toshiba 452 báo lỗi C010( lỗi mô tơ chính) bạn kiểm tra:
-Mô tơ chính bị lỗi.
— Cụm drum bị kẹt
-Mainboard bị lỗi.
16./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C040( lỗi mô tơ giấy) bạn kiểm tra:
– Mô tơ giấy bị lỗi
-Hộp nhông bị bể
-Mainboard bị lỗi
17./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi C130( lỗi mô tơ nâng khay 1) bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng khay 1
-Bể hàm khay 1
-Mainboard bị lỗi
18./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C140( lỗi mô tơ nâng khay 2) bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng khay 2
-Bể hàm khay 2
-Mainboard bị lỗi
19./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi C150( lỗi mô tơ nâng khay 3) bạn kiểm tra:
-Mô tơ nâng khay 3
-Bể hàm khay 3
-Mainboard bị lỗi.
20./Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C160( lỗi mô tơ nâng khay 4) bạn kiểm tra:
-Mô tơ nâng khay 4
-Bể hàm khay 4
-Mainboard bị lỗi
21./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C180, C1A0, C1B0( lỗi mô tơ nâng khay LCF) bạn kiểm tra:
-Mô tơ nâng khay LCF bị lỗi
-Bể hàm khay LCF
-Mainboard bị lỗi
23./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C260( lỗi hệ thống đèn chụp) bạn kiểm tra:
-Đèn chụp dơ/đứt
-Board đèn chụp bị lỗi
– Board ccd bị dơ/bị lỗi
– Dây cáp đèn bị đứt
24./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C270, C280( lỗi hệ thống scan) bạn kiểm tra:
– Mô tơ scan bị lỗi
-Dây cáp hoặc dây curoa bị lỗi
-HP sensor bị dơ/ bị lỗi
-Board scan bị lỗi
-Dây cáp bệ quang bị lỗi
-Board sys bị lỗi
25./ Máy photo Toshiba 720 báo lỗi C410, C420, C430, C 440( lỗi Thermistor) bạn kiểm tra:
– Thermistor bị dơ/ bị lỗi
-Đứt dây điện
– Board sấy bị lỗi
-Mainboard bị lỗi
Ghi chú: Bạn nhớ xóa lỗi bộ sấy nha. Bạn vào 08-400 chọn số 0 ấn enter. Sau đó tắt máy rồi mở lại.
26./Máy photo Toshiba 720 báo lỗi C470( lỗi nguồn điện sấy) bạn kiểm tra:
-Cầu chì đứt
-Quạt sấy hư
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi
-Mainboard bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi
27./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi C480, C490( lỗi nguồn sấy) bạn kiểm tra:
-Cầu chì nhiệt bị đứt
-Board sấy bị lỗi
– Thermistor dưới bị dơ/ bị lỗi
– Socket sấy bị lỏng/ bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi
28./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi C550, C570, C580,C730( lỗi nắp DF) bạn kiểm tra:
-Sensor bị dơ/bị lỗi
-Mô tơ DF bị lỗi
– Đứt dây curoa
– Board DF bị lỗi
29./ Máy Photocopy Toshiba 453 báo lỗi C360( lỗi cây sạc chính) bạn kiểm tra:
-Cây sạc bị lỗi( gồm: lưới sạc, dây corona, đế sạc)
– Đế sạc sườn máy.
– Board sạc bị lỗi
-Khung drum quá dơ
30./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi C370( lỗi cụm mô tơ nâng belt) bạn kiểm tra:
– Mô tơ nâng belt bị lỗi
-Sensor bị dơ/hư
– Đứt dây điện
-Mainboard bị lỗi
31./ Máy Photocopy Toshiba 452 báo lỗi C970( lỗi cây Transfer) bạn kiểm tra:
– Cây Transfer bị lỗi( dây corona, đế sạc)
– Đế sạc sườn máy bị lỗi
-Board sạc bị lỗi.
32./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA10( lỗi mô tơ Polygon) bạn kiểm tra:
-Mô tơ Polygon bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây điện
-Board nguồn bị lỗi
33./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA20( lỗi laser) bạn kiểm tra:
– Board diod nhỏ bị lỗi
-Mô tơ Polygon bị lỗi
-Board nguồn bị lỗi
34./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA59( lỗi board xanh) bạn kiểm tra:
-Board xanh bị lỗi
-Đứt dây điện/ bị chuột đái
– Mainboard bị lỗi
35./Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi E010, E020( lỗi giấy lối ra) bạn kiểm tra:
– Giấy kẹt sau bộ sấy.
-Sensor lối ra sấy bị dơ/ hư
-Mainboard bị lỗi
36./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi E030, E090( lỗi giấy) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt trong máy
-Sensor chuyển tiếp giấy bị dơ/ bi lỗi
-Mainboard bị lỗi
37./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi E110( lỗi giấy Duplex) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt ở Duplex
-Sensor bị lỗi/dơ
-Mainboard bị lỗi
38./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi E120( lỗi giấy khay tay) bạn kiểm tra:
-Sensor bị lỗi/dơ
– Clutch khay tay bị lỗi
-Bể nhông
-Mainboard bị lỗi
39./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi E130( lỗi giấy khay 1) bạn kiểm tra:
– Sensor bị lỗi/dơ
-Bánh xe mòn
-Clutch khay 1 bị lỗi
-Bể nhông
-Mainboard bị lỗi
40./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi E140( lỗi giấy khay 2) bạn kiểm tra tương tự
41./ Máy Photo Toshiba 723 báo lỗi E150( lỗi giấy khay 3) bạn kiểm tra tương tự
42./Máy Photocopy Toshiba 850 báo lỗi E160( lỗi giấy khay 4) bạn kiểm tra tương tự..
43./ Power on và 03( Kiểm tra)

MODE TEST 03

– 101 ấn start kiểm tra mô tơ chính, muốn dừng mô tơ chính thì ấn 151, tắt máy bật lại.
44./ Power on và 03( kiểm tra)
– 102 ấn start kiểm tra mô tơ bơm mực, muốn dửng mô tơ bơm mực thì ấn 152, tắt máy rồi bật lại.
45./ Power on và 03( kiểm tra)
-103 ấn start kiểm tra mô tơ laser ở 600dpi on, muốn dừng ấn 153 ấn start, tắt máy rồi mở lại.
46./ Power on và 03( kiểm tra)
– 108 ấn start kiểm tra mô tơ trục đồng bộ, muốn dừng ấn 158 ấn start, tắt máy rồi mở lại.
47./ Power on và 03( kiểm tra)
– 110 ấn start kiểm tra mô tơ duplex, muốn dừng ấn 160 ấn start, tắt máy rồi mở lại.
48./ Power on và 03( kiểm tra)
-118 ấn start kiểm tra diod laser, muốn dừng ấn 168 ấn start, tắt máy rồi mở lại.
49./ Power on và 03( kiểm tra)
– 120 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay cùng chiều, muốn dừng thì ấn 170 ấn start, tắt máy rồi mở lại.
50./ Power on và 03( kiểm tra)
– 121 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay đảo chiều, muốn dừng thì ấn 171 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
51./ Power on và 03( kiểm tra)
– 122 ấn start kiểm tra mô tơ LCF, muốn dừng thì ấn 172 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
52./ Power on và 03( kiểm tra)
– 201 ấn start kiểm tra clutch khay 1, muốn dừng thì ấn 251 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
53./ Power on và 03( kiểm tra)
– 202 ấn start kiểm tra clutch khay 2, muốn dừng thì ấn 252 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
54./ Power on và 03( kiểm tra)
– 204 ấn start kiểm tra clutch khay tay, muốn dừng thì ấn 254 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
55./ Power on và 03( kiểm tra)
– 206 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 256 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
56./ Power on và 03( kiểm tra)
– 208 ấn start kiểm tra mô tơ khay LCF, muốn dừng thì ấn 258 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
57./ Power on và 03( kiểm tra)
– 209 ấn start kiểm tra clutch giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 259 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
58./ Power on và 03( kiểm tra)
– 210 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 260 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
59./ Power on và 03( kiểm tra)
– 217 ấn start kiểm tra quạt sấy, muốn dừng thì ấn 267 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
60./ Power on và 03( kiểm tra)
– 218 ấn start kiểm tra bộ điếm số bản chụp đi lên, muốn dừng ấn 268 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
61./ Power on và 03( kiểm tra)
– 222 ấn start kiểm tra clutch duplex, muốn dừng thì ấn 272 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
62./ Power on và 03( kiểm tra)
– 225 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy, muốn dừng thì ấn 275 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
63./ Power on và 03( kiểm tra)
– 226 ấn start kiểm tra clutch giấy trên, muốn dừng thì ấn 276 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
64./ Power on và 03( kiểm tra)
– 228 ấn start kiểm tra clutch giấy dưới, muốn dừng thì ấn 278 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
65./ Power on và 03( kiểm tra)
– 234 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay tay, muốn dừng thì ấn 284 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
66./Power on và 03( kiểm tra)
– 242 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 1, muốn dừng thì ấn 292 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
67./ Power on và 03( kiểm tra)
– 243 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 2, muốn dừng thì ấn 293 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
68./ Power on và 03( kiểm tra)
– 248 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ +DC, muốn dừng thì ấn 298 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
69./ Power on và 03( kiểm tra)
– 249 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ – DC1, muốn dừng thì ấn 299 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
70./ Power on và 03( kiểm tra)
– 252 ấn start kiểm tra điện áp sạc chính, muốn dừng thì ấn 302 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
71./ Power on và 03( kiểm tra)
– 253 ấn start kiểm tra điện áp tách giấy, muốn dừng thì ấn 303 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
72./ Power on và 03( kiểm tra)
– 261 ấn start kiểm tra mô tơ scan, muốn dừng thì ấn 311 ấn start, tắt máy rồi bật lại.
73./ Máy Photocopy Toshiba 850 báo lỗi c 550( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Giấy kẹt trên DF
-Sensor bị dơ/hư
– Mô tơ DF bị hư
-Board DF bị hư
74./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c 570( lỗi giữa Mainboard và IPC) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– IPC board bị lỗi
– Đứt dây liên lạc.
75./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c 590( lỗi giữa Mainboard và Bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
– Bộ laser bị lỗi/ bị dơ
– Đứt dây dẫn tín hiệu
76./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi F07( lỗi giữa Board sys và Mainboard) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.
77./ Máy photocopyToshiba 720 báo lỗi F11( lỗi giữa board sys và board scan) bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Đứt dây dẫn tín hiệu.
78./ Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi c730, c820, c830, c840( lỗi sensor DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư
– Board DF bị lỗi
79./ Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi c850( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Mô tơ DF bị lỗi
– Board DF bị lỗi
80./ Máy Photocopy Toshiba 452 báo lỗi c860( lỗi DF) bạn kiểm tra:
– Sensor bị dơ/hư
– Board DF bị lỗi.
81. Máy Photocopy Toshiba 720 báo lỗi CA10, CA20, CA30, CA50, CA60, CA90, CAA, CAB, CAC, CAD, CE0, CE1, CE2, CE3( lỗi bộ laser) bạn kiểm tra:
– Mô tơ Polygon
-Board nhỏ nằm phía trong bộ laser.
– Board xanh bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi.
81./ Máy photocopy Toshiba 453 báo lỗi c 940( lỗi Mainboard) bạn kiểm tra:
– Mainboard bị lỗi
-Rom mainboard bị lỗi.
82. Máy Photocopy Toshiba 720 chạy khay cassette bình thường, khay tay rút vào 1 nữa vào trục regis không vào nữa bạn kiểm tra:
– Clutch khay tay bị lỗi
– Nhông truyền động
– Sensor bị dơ/ bị hư
– Trục regis bị lỗi
83./ 08-800 chọn 0 ấn enter ( xóa lỗi Service IQC)
84./ 08-692( chỉnh lại màn hình)
85./ Cách cài in 60 ngày miễn phí bạn làm như sau:
– Bước 1: vào 08-203 chọn 1 enter tắt máy bằng tay
– Bước 2: Power on và 09 rồi ấn start máy tự động tắt máy
– Bước 3: vào 08-673 chọn 60 ấn execution tắt máy bằng tay
– Bước 4: Khởi động lại máy tính và máy photo.
86./ Update Firmware cho ổ cứng( HDD) bạn làm như sau:
A) Kiểm tra ổ cứng mới, nhớ rút usb in ra ngoài nha.
Bước 1: Shutdow máy, gắn ổ cứng mới vào máy.
Bước 2: Power on và 2 phím C&3 cùng lúc, ấn start
Bước 3: máy báo please wait, sau đó complete( hoàn thành) là ổ cứng xài được. Còn báo fail( thất bại) là ổ cứng hư.
B) Update Firmware cho HDD
Bước 1: tắt máy, gắn usb chứa firmware vào máy
Bước 2: Power on và 2 phím 4&9 cùng lúc
Bước 3: Please wait hiện lên 6 mục cần updates
Ví dụ: mục 1: sys mục 2: hdd. Ta chọn dấu * xóa mục 3,4,5,6 rồi ấn start
Bước 4: Đợi máy 5 đến 15 phút máy báo update complete( hoàn thành)
Bước 5: Vào 08-690 chọn 2 enter, vào 08-693 chọn chữ bên phải, vào 08-947/ 08-1119 chọn chữ bên phải. Tắt máy bằng tay. Sau đó bạn shut dow máy.
87./ Máy photocopy Toshiba 282 bản chụp bị đen bạn kiểm tra:
– board nhỏ nối bộ laser bị lỗi.
88./Máy photocopy Toshiba 720 báo lỗi F110, tắt máy bật lại báo lỗi C260 bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Board Scan bị lỗi
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi
89./ Máy Photo Toshiba 720 báo lỗi F070 bạn kiểm tra:
– Board sys bị lỗi
– Mainboard bị lỗi
– Board sys và mainboard không tương tích
– Dây dẫn tín hiệu bị lỗi
91./ Máy Photocopy Toshiba e 350 bị tắc giấy kiểm tra:
Chạy khoảng 25 đến 30 tờ thì có tiếng kêu như kiểu phanh xe rồi tất cả giấy theo đường truyền tắc
– Bể nhông môtơ chính
92./ Toshiba e 720 chụp chỉ 1 nửa có chữ kiểm tra:
– Board Scan bị lỗi( lúc đầu báo C 26, vệ sinh xong chụp 1 nửa có chữ)
93./ Máy Photocopy Toshiba 810 không in được, đèn data không sáng, không nhận lệnh in kiểm tra:
– Bước 1: bạn kiểm tra card in khởi động chưa( card dày thường hư hdd)
– Bước 2: Kiểm tra đường dây vào máy tính
– Bước 3: Card mạng máy tính
95./ Máy photo Toshiba 720 hộc giấy không nâng lên được kiểm tra:
– Môtơ nâng khây bị lỗi
– sensor bị lỗi
– Maiboard bị lỗi
96`/. Sharp 651 photo không có chữ kiểm tra:
– Board scan bị lỗi
– Board ccd bị lỗi
98./ Máy Photocopy Toshiba 720 khi in và photo thì đầu bên trong bị thừa dài hơn đầu bên ngoài
– Bạn vào 05-305, 05-306 chỉnh lại thông số và kiểm tra lại Scan và cơ.
100./Máy Photo Toshiba 810 photo A3 bị nhăn kiểm tra:
– Bánh kéo giấy bị mòn
– Rulo ép bị nhăn hay bù hoặc ép quá chặt
101. Toshiba e 723 báo lỗi service recommend for IQC
Service Recommended for IQC”:
1/ Mô tả hiện tượng:

Để chất lượng bản photo luôn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như độ ẩm không khí, mức độ lão hóa của các linh kiện như trống, corona charge,…Máy E-Studio kiểm soát chất lượng ảnh bằng một sensor gọi là IMAGE QUALITY SENSOR (IQ Sensor)(dịch là cảm biến đo chất lượng ảnh) nằm bên dưới trống như hình sau:
Mỗi khi bật máy thì quá trình kiểm soát chất lượng ảnh được tiến hành như sau:

– Tiến hành tạo mẫu thử trên trống nhờ dây corona tích điện trên trống, chiếu tia laser tạo một vùng mẫu, hiện hình mẫu nhờ cụm từ, khi đó trên trống sẽ có một ô mực gọi là mẫu thử chất lượng ảnh (TEST PATTERN).
– Khi mẫu thử này chạy qua IQS thì nó sẽ phóng một tia sáng lên đó và thu tia phản chiếu về biến đổi thành tín hiệu điện đưa về main board để xử lý.
– Rõ ràng tín hiệu hồi tiếp sẽ phụ thuộc vào độ đậm của mẫu thử, căn cứ vào đó máy sẽ tự điều chỉnh các thông số về cao áp charge và cao áp phân cực từ sao cho mẫu thử đạt yêu cầu thì thôi.
Nếu quá trình thử hoàn tất mà kết quả hồi tiếp vẫn không nằm trong mức cho phép thì máy sẽ báo lỗi “Service Recommended for IQC”.

2/ Nguyên nhân và khắc phục:
a/Nguyên nhân:

Bất cứ cái gì liên quan đến quá trình tạo mẫu thử trên đều có thể là nguyên nhân gây lỗi.
– Image quality sensor dơ, hỏng, lỏng dây: làm kết quả hồi tiếp bị sai lệch.
– Cụm từ đưa vào chưa đúng vị trí, chất lượng từ và mực quá kém: mẫu thử không tạo ra hoặc tạo ra không đủ đậm.
– Cao áp trên (charge) không đạt: dây corona, lưới dơ, đánh lửa, cây cao áp gắn chưa đúng hoặc bo cao áp trên hỏng : mẫu thử không tạo ra hoặc tạo ra không đủ đậm.
– Gạt mực hỏng, bộ phận làm sạch hỏng: bề mặt trống không sạch, có vết sọc. Mực thải rớt xuống sensor bên dưới.
– Băng tải quá đát, không sạch, dính mực.
– Trống quá yếu, sước bề mặt hoặc mất độ nhạy.

b/ Khắc phục:
*Chuẩn bị:

– Tiến hành vệ sinh máy: lau kính chắn mực, IQSensor, cây charge trên: lau sạch lưới, thay dây corona nếu cần,…
– Kiểm tra kết nối sensor, ktra vị trí cụm từ và cây charge trên vào đúng vị trí.
– Ktra chất lượng gạt mực và bộ làm sạch: Quay trống thì bề mặt trống phải sạch, mực thải không rớt ra ngoài, thay hay dán lại lá hứng mực…
– Ktra băng tải và gạt băng tải: băng tải phải sạch, còn tốt…

*Tiến hành:

– Mode 08-800: trả về 0: xóa bộ đếm lỗi
– Mode 08-1809 và 08-1810 trả về 0: chấp nhận quy trình test mẫu.
– Chạy mode 05-290: tiến hành quá trính ktra mẫu thử, đợi cho quy trình hoàn tất.
– Ktra mode 05-291 không phải là 2 hay 4: trạng thái của IQ sensor.
– Ktra mode 08-800 phải là 0.
Như vậy là OK, còn nếu :
– 05-291 là 2 thì phải …. nhờ “Bác” giúp đỡ thay từ, trống, băng tải, gạt,….!
– 05-291 là 4 thì thay sensor, dây cắm hoặc … main.
101. E 853 báo lỗi Service recommend for SPC
Service Recommended for SPC”

1/ Mô tả hiện tượng:

Để điện áp trên trống luôn ổn định và nằm trong mức qui định, máy Estudio dùng một sensor kiểm soát quá trình charge. Đó là SP sensor (SURFACE POTENTIAL SENSOR, dịch là cảm biến đo điện thế trống). Sensor này nằm ngay sau cây charge trên như trong hình. Quá trình kiểm soát xảy ra như sau:
Mỗi khi bật máy hay sau một chu trình photo hoàn tất, bo LGC sẽ gửi một lệnh đến bộ cao áo trên. Bộ cao áp sẽ phát ra 1 cao áp đặt lên lưới charge. SP sensor sẽ đo mức điện thế trên trống và gửi 1 tín hiệu hồi tiếp về bo LGC. Căn cứ vào tín hiệu này bo LGC sẽ điều chỉnh lệnh của nó cho bộ cao áp. Nếu quá trình kiểm soát hoàn tất mà tín hiệu hồi tiếp vẫn không đạt yêu cầu thì máy sẽ báo lỗi “ Service Recommended for SPC”.

2/ Nguyên nhân và khắc phục:
a/Nguyên nhân:

– Cao áp trên không đạt: dây corona, lưới dơ, đánh lửa, cây cao áp gắn chưa đúng
– Bo cao áp trên hỏng
– SP sensor hư, lỏng dây.
– Trống quá yếu, mất độ nhạy.
– Bo LGC hư.

b/ Khắc phục:
*Chuẩn bị:
– Tiến hành vệ sinh máy: lau SP Sensor, ktra cây charge trên: lau sạch lưới, thay dây corona nếu cần,…
– Kiểm tra kết nối sensor, ktra cây charge trên vào đúng vị trí.
– Chạy mode 05-210 để điều chỉnh cao áp trên về 500V +/- 12V. Cách đo như sau:
Dùng dấu ^ hoặc V để điều chỉnh giá trị trong mode 05-210. Bấm interrupt để lưu .
Nếu điều chỉnh không đạt là bộ cao áp hư hoặc rò điện.

*Tiến hành:

– Mode 08-1812: trả về 0: xóa bộ đếm lỗi.
– Mode 08-1813: trả về 0: chấp nhận quá trình kiểm soát.
– Chạy mode 05-290: đợi cho qtrinh hoàn tất.
– Ktra mode 05-242 không phải là 2 : trạng thái của SP sensor.
– Ktra mode 08-1812 phải là 0.
Như vậy là OK, còn nếu :
– 05-242 là 2 thì phải …. nhờ “Bác” giúp đỡ thay trống, sensor, dây cắm hoặc … bo LGC
102./ May photo Toshiba 452 bao waiting up hoài kiểm tra:
– Thermistor bị lỗi
– Board Sys bị lỗi
103./ May photo Toshiba 453 bị đơ màn hình, tắt máy bật lại chạy được vài chục tờ lại bị kiểm tra:
– HDD bị lỗi
– Board SYS bị lỗi.
104./ May photo Toshiba 720 bao loi c 471, c 467 kiểm tra:
– Thermistor dưới rulo ép bị lỗi, dơ
– Socket sấy bị lỏng
– Cầu chì nhiệt bị đứt.
105./ may photocopy Toshiba 453 chạy bị kẹt giấy ở khay 2 kiểm tra:
– Nắp cửa giấy bị lỗi
– Bánh xe bị mòn.
106./ may photo Toshiba 720 chạy bị kêu ở phía sấy kiểm tra:
– Nhông sấy ở cụm sấy bị bể.
– Nhông truyền động sấy ở sườn máy bị bể
– Nhông cụm mực thải sau bị bể, dơ
107./ 05-200: điều chỉnh mực tự động( tùy theo loại mực), Vsp= 2,35–2,45 volts
108./ 05-201: điều chỉnh mực cố định, mặc định: 128( dòng e 723, e 720)
109./ 05-205: điều chỉnh điện áp phân cực trục từ, mặc định: 113( dòng e 723)
110./ 05-210: điều chỉnh điện áp sạc chính, mặc định: 102 ( dòng e 723)
111./ 05-221: điều chỉnh điện áp ra DC transfer, mặc định: 138( dòng e 723)
112./ 05-231: điều chỉnh điện áp AC tách giấy, mặc định: 166( dòng e 723).
114./ Máy Photo Toshiba e 720 bản chụp bị mất nét chữ kiểm tra:
– Rulo ép bị dơ do mực không tốt.
– Mực không tốt làm dính rulo ép.
– Web dầu không quay.
115./ May photocopy Toshiba bao loi CF 70 kiểm tra:
– Mô tơ bơm mực lớn bị lỗi
– Nhông bị kẹt
– Cơ khí bị kẹt
– Giắc ổ mực bị lỗi.
116./ May photocopy toshiba bao loi c 447 kiểm tra:
– Cầu chì nhiệt bị đứt
– Giắc sấy bị lỗi
– Thermistor bị lỗi
– Board sấy bị lỗi
117./ Máy photo Toshiba e 720 bao loi CF 70 kiểm tra:
118. Máy photocopy Toshiba e 720 bao loi CF 70 kiểm tra:
119./ Power on + 05- 305: chỉnh Lề bản gốc khi đặt bản gốc trên mặt kiếng( scanner 1). Mặc định: 140
120./ Power on + 05- 306: chỉnh lề bản gốc khi đặt bản gốc trên mặt kiếng( Scanner 2). Mặc định: 135
121./ Power on + 05-354: chỉnh lề bản gốc khi đặt bản gốc trên DF( chạy mặt 1). Mặc định: 10 ( e 720, e 723).
122./ Power on + 05- 355: Chỉnh lề bản gốc khi dặt bản gốc trên DF( chạy 2 mặt). Mặc định: 10 ( e 720, e 723).
123./ Power on + 6( PM support mode): chỉnh mực tự động và xóa lỗi từng phần.
– 1: Auto- toner adjustment
– 2: PM management Screen( xóa lỗi từng phần) xem lỗi ở đâu thì xóa ở đó.
Ví dụ: web dầu
Sơ đồ Power on + 6 code( 2) ấn start hiện fuser chọn, tắt máy bật lại.
124./ Power on + 09( list priting mode)
– 101: Adjustment mode( 05)
– 102: Setting mode( 08)
– 103: PM suport mode
Sơ đồ: Power on + 9 code( 101) ấn start( máy sẽ in ra những cái mình đã chỉnh)—-Tắt máy rồi bật lại.
125./ Power on + 39( Firware update mode) chọn mục 6( Firware Updating).
126./ Máy Toshiba e 720 báo lỗi f 105
Kiểm Tra:
– HDD bị lỗi
– Giắc bị lỗi
– Board sys bị lỗi
– Firmware bị lỗi
127./ Máy Toshiba e 720 báo lỗi c 467
Kiểm Tra:
– Cầu chì bị đứt
– Giắc sấy bị lỗi
– Quạt sấy bị lỗi
– Board sấy bị lỗi
– Board nguồn bị lỗi
128./ Máy Photo Toshiba 810 báo lỗi cd4
129./ Các lỗi của máy photo và cách khắc phục
130./ Các lỗi thường gặp của máy photocopy toshiba
131./ Máy photocopy Toshiba 810 báo lỗi f10
132./ Lỗi cd20 máy Toshiba
133./ Loi may photo Toshiba
134./ Các lỗi thường gặp của máy photocopy Ricoh
135./ Máy Toshiba 850 báo lỗi cd20
136./ Máy Toshiba e 720 báo lỗi cf70
137./ May Toshiba e 720 bao loi c471
138./ May photo Toshiba bao loi F070
139./ Máy photocopy Toshiba e 720 báo lỗi CA50
140./ Máy photocopy Toshiba e 720 báo lỗi F070
141./ Máy photocopy Toshiba e 720 báo lỗi C970
142./ Máy photocopy Toshiba e 720 bị mờ
143./ Máy photocopy Toshiba e 720 không in được
144./ Máy photocopy Toshiba e 720 bị đen 1 đầu
145./ Máy Toshiba e 723 báo lỗi c 471, c 411, cf70
146./ Lỗi c471 may Toshiba
147./ Máy e 720 báo lỗi c481
148./ Cầu chì nhiệt máy photocopy

1/ Mode 05-200 là mode tự động điều chỉnh giá trị của sensor từ (AT Sensor). Để máy hoạt động ổn định thì kết quả của nó phải nằm trong khoảng 245 đến 255. Nếu bạn chỉnh khác đi là sai nguyên tắc hoạt động của nó.
2/ Nếu bạn muốn điều chỉnh giá trị này thì phải vào 05-201 mà điều chỉnh. Giá trị càng thấp mực trong từ càng nhiều và ngược lại.
3/ Khi nào bản chụp rõ đẹp bình thường thì giá trị của 05-200 mới chính xác. Hay nói cách khác chỉ khi đó giá trị của nó mới tương ứng với mực trong từ vì giá trị này chỉ là tương đối. Vì vậy khi nào bản chụp bình thường lại thì phải chạy 05-200 1 lần cuối để ổn định mực trong từ và vào 05-201 trả về 128.
4/ Sau mỗi khi chạy 05-200 thì bắt buộc phải chạy 05-290 để tự động điều chỉnh giá trị của IQ Sensor.

1. 05 + 200 Chọn Reset –> Đợi máy Auto Reset mất 5-10 phút đến khi giá trị ~ 250-255% –> Chọn Enter
2. Nhập tiếp mã 290 đợi vài phút để IQ Sensor nhận lại giá trị mặc định –> 0+9
3. Vệ sinh lại trống + Bell + hộp từ
Chúc may mắn !

– Bị bẩn nghĩa là bị vây mực, rớt mực, rơi mực xuống tờ giấy, y như bị cây viết mực văng trúng áo vậy. Trường hợp này thì xem lại lá lúa, chổi lông, đường hồi mực từ drum về hoper bị nghẹt.

– Bị bệt, vệt mực kéo sọc cố định vị trí trên mỗi tờ giấy thì khả năng do gạt không sạch, drum đến tuổi, bị mặt 2 thì xem thêm bell, gạt bell.

– Bị xám nền nghĩa là tạo những chấm nhỏ nhạt li ti đều khắp tờ giấy, cái này thì có thể do drum kém chất lượng, từ kém chất lượng, bell kém chất lượng, trước nhất chỉnh lại các thông số mực cho bản in nhạt hơn xem có hết không, sao đó tiến hành thay thế để xác định, nhất là thay drum, nhì là thay bell, ba là thay từ.

– 05 + 221 chỉnh thông xuống 100

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter