Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Lỗi máy Photocopy và cách khắc phục

Posted by   on


Hình ảnh máy và cách khắc phục lỗi ở các đời máy từ của các hàng toshiba và  Ricoh
Hình ảnh: Phạm Văn Thiện

1. e-Studio 720 báo lỗi cd10, cd30( lỗi hồi mực thải trước).
Bạn kiểm tra: - Mô tơ mực thải trước.
-Dây curoa
-Bể nhông
-Nghẹt mực thải cụm hồi mực.
-Mô tơ chổi lông không quay.

2. e-Studio 723 báo lỗi cd20, cd40( lỗi mực thải sau)
Bạn kiểm tra: - mô tơ mực thải sau
-Dây curoa
Chổi lông belt không quay.

3. e-Studio 755 báo lỗi CF70, CF80( lỗi ổ mưc)
Bạn kiểm tra: - Mô tơ lớn bơm mực
-Bể nhông
-Mô tơ nhỏ đẩy mực
-Mainboard hoặc đứt dây điện.

4. e-Studio 853 báo lỗi c360( lỗi sạc trên)
Bạn kiểm tra: -Cây sạc bị lỗi
-Đế sạc bị đánh lửa.
-Board sạc bị lỗi

5. e-Studio 723 báo lỗi c370(lỗi cụm mô tơ nâng belt)
Bạn kiểm tra: - Mô tơ nâng belt bị lỗi
-Sensor bị dơ/hư
-Bể nhông

6. e-Studio 523 chạy A3 1 mặt và chia bộ bị giắc giấy
Bạn kiểm tra: - Clutch duplex bị lỗi
-Mô tơ duplex bị lỗi

7. e-Studio 453 báo lỗi SD Ram error
Bạn kiểm tra: - Pin yếu
-Board sys bị lỗi

8. e-Studio 850 photo trên DF bị sọc, còn đặt trên mặt kiếng không bị
Bạn kiểm tra :
-Vệ sinh kiếng nhỏ

9. e-Studio 723 chạy được 5 phút mực bám đầy gương, lưới sạc
Bạn kiểm tra:
 - Hộp từ
-Lá lúa
-Drum yếu
-Hạ mực xuống

10. e-Studio 655 báo lỗi c260( lỗi đèn chụp)
Bạn kiểm tra: -Đèn chụp dơ, yếu
-Dây cáp đèn chụp bị lỗi
-HP sensor bị lỗi
-Board ccd bị lỗi

11. e-Studio 603 báo lỗi c270,c280,c 290( lỗi Scan)
Bạn kiểm tra: - Mô tơ scan bị lỗi
-HP sensor bị dơ,hư
-Dây cáp, dây curoa
-Board scan bị lỗi.

12. e-Studio 720 báo lỗi f100( lỗi ổ cứng) không hiện số tờ photo trên màn hình
Bạn kiểm tra: 
-08-690 chọn 2 enter
-08-302 chọn 2 enter

14. e-Studio 810 khay cassette chạy bình thường, khay tay vào 1 nữa đến trục đồng bộ thì không vào nữa.
Bạn kiểm tra:
 -Clutch khay tay bị lỗi
-Bánh xe mòn
-Bể nhông

15. Ricoh Aficio 2060 báo lỗi sc 672( lỗi khởi động)
Bạn kiểm tra: 
-Thanh ram bị lỗi
-HDD bị lỗi
-Board scan bị lỗi

16. Ricoh Aficio 2075 báo lỗi sc 552( lỗi sấy)
Bạn kiểm tra:
 -Thermistor
-Đèn sấy yếu
-Web dầu.

17. Ricoh Aficio 2580 báo lỗi sc220( lỗi laser)
Bạn kiểm tra: 
-Khối laser bị lỗi
-Dây cáp bị lỗi
-Controller bị lỗi

18. Ricoh Aficio 2060 báo lỗi sc 569
Bạn kiểm tra:
 -Độ nâng hạ rulo
-Mô tơ
-Sensor dơ/hư
19. Ricoh Aficio 551 bị bóng chữ
Bạn kiểm tra: -Gạt
-Drum
-Rulo sấy

20. Ricoh Aficio 2045e báo lỗi sc990
 Bạn kiểm tra: 
-Lỗi socwer tham số
-NV ram bị lỗi.

21. E 452 báo lỗi C010( lỗi mô tơ chính) bạn kiểm tra: 
-Mô tơ chính bị lỗi.
-- Cụm drum bị kẹt
-Mainboard bị lỗi.

22. E 723 báo lỗi C040( lỗi mô tơ giấy) bạn kiểm tra:
 - Mô tơ giấy bị lỗi
-Hộp nhông bị bể
-Mainboard bị lỗi

23. E 850 báo lỗi C130( lỗi mô tơ nâng khay 1) bạn kiểm tra: 
- Mô tơ nâng khay 1
-Bể hàm khay 1
-Mainboard bị lỗi

24. E 755 báo lỗi C140( lỗi mô tơ nâng khay 2) bạn kiểm tra:
 - Mô tơ nâng khay 2
-Bể hàm khay 2
-Mainboard bị lỗi

25. E 655 báo lỗi C150( lỗi mô tơ nâng khay 3) bạn kiểm tra:
 -Mô tơ nâng khay 3
-Bể hàm khay 3
-Mainboard bị lỗi.

26. E 810 báo lỗi C160( lỗi mô tơ nâng khay 4) bạn kiểm tra:
 -Mô tơ nâng khay 4
-Bể hàm khay 4
-Mainboard bị lỗi

27.E 723 báo lỗi C180, C1A0, C1B0( lỗi mô tơ nâng khay LCF) bạn kiểm tra:
-Mô tơ nâng khay LCF bị lỗi
-Bể hàm khay LCF
-Mainboard bị lỗi

28. Minolta Bizhub 211 báo lỗi F32( lỗi từ) bạn kiểm tra: 
- Bột từ yếu.
-TD từ bị lỗi.

29. E 720 báo lỗi C260( lỗi hệ thống đèn chụp) bạn kiểm tra:
-Đèn chụp dơ/đứt
-Board đèn chụp bị lỗi
- Board ccd bị dơ/bị lỗi
- Dây cáp đèn bị đứt

30. E 755 báo lỗi C270, C280( lỗi hệ thống scan) bạn kiểm tra:
- Mô tơ scan bị lỗi
-Dây cáp hoặc dây curoa bị lỗi
-HP sensor bị dơ/ bị lỗi
-Board scan bị lỗi
-Dây cáp bệ quang bị lỗi
-Board sys bị lỗi

31. E 853 báo lỗi C410, C420, C430, C 440( lỗi Thermistor) bạn kiểm tra:
- Thermistor bị dơ/ bị lỗi
-Đứt dây điện
- Board sấy bị lỗi
-Mainboard bị lỗi
Ghi chú: Bạn nhớ xóa lỗi bộ sấy nha. Bạn vào 08-400 chọn số 0 ấn enter. Sau đó tắt máy rồi mở lại.

32. E 723 báo lỗi C470( lỗi nguồn điện sấy) bạn kiểm tra:
-Cầu chì đứt
-Quạt sấy hư
- Board sấy bị lỗi
- Board nguồn bị lỗi
-Mainboard bị lỗi

33. E 555 báo lỗi C480, C490( lỗi nguồn sấy) bạn kiểm tra:
-Cầu chì nhiệt bị đứt
-Board sấy bị lỗi

34. E 850 báo lỗi C550, C570, C580,C730( lỗi nắp DF) bạn kiểm tra:
-Sensor bị dơ/bị lỗi
-Mô tơ DF bị lỗi
- Đứt dây curoa
- Board DF bị lỗi

35. E 453 báo lỗi C360( lỗi cây sạc chính) bạn kiểm tra:
-Cây sạc bị lỗi( gồm: lưới sạc, dây corona, đế sạc)
- Đế sạc sườn máy.
- Board sạc bị lỗi
-Khung drum quá dơ

36. E 720 báo lỗi C370( lỗi cụm mô tơ nâng belt) bạn kiểm tra:
- Mô tơ nâng belt bị lỗi
-Sensor bị dơ/hư
- Đứt dây điện
-Mainboard bị lỗi

37. E 452 báo lỗi C970( lỗi cây Transfer) bạn kiểm tra:
- Cây Transfer bị lỗi( dây corona, đế sạc)
- Đế sạc sườn máy bị lỗi
-Board sạc bị lỗi.

38. E 720 báo lỗi CA10( lỗi mô tơ Polygon) bạn kiểm tra:
-Mô tơ Polygon bị lỗi/ bị dơ
- Đứt dây điện
-Board nguồn bị lỗi

39. E 720 báo lỗi CA20( lỗi laser) bạn kiểm tra:
- Board diod nhỏ bị lỗi
-Mô tơ Polygon bị lỗi
-Board nguồn bị lỗi

40. E 850 báo lỗi CA59( lỗi board xanh) bạn kiểm tra:
-Board xanh bị lỗi
-Đứt dây điện/ bị chuột đái
- Mainboard bị lỗi

41. E 603 báo lỗi E010, E020( lỗi giấy lối ra) bạn kiểm tra:
- Giấy kẹt sau bộ sấy.
-Sensor lối ra sấy bị dơ/ hư
-Mainboard bị lỗi

42. E 520 báo lỗi E030, E090( lỗi giấy) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt trong máy
-Sensor chuyển tiếp giấy bị dơ/ bi lỗi
-Mainboard bị lỗi

43. E 853 báo lỗi E110( lỗi giấy Duplex) bạn kiểm tra:
-Giấy bị kẹt ở Duplex
-Sensor bị lỗi/dơ
-Mainboard bị lỗi

44. E 720 báo lỗi E120( lỗi giấy khay tay) bạn kiểm tra:
-Sensor bị lỗi/dơ
- Clutch khay tay bị lỗi
-Bể nhông
-Mainboard bị lỗi

45. E 755 báo lỗi E130( lỗi giấy khay 1) bạn kiểm tra:
- Sensor bị lỗi/dơ
-Bánh xe mòn
-Clutch khay 1 bị lỗi
-Bể nhông
-Mainboard bị lỗi

46. E 720 báo lỗi E140( lỗi giấy khay 2) bạn kiểm tra tương tự

47. E 723 báo lỗi E150( lỗi giấy khay 3) bạn kiểm tra tương tự

48. E 850 báo lỗi E160( lỗi giấy khay 4) bạn kiểm tra tương tự.

49. Ricoh 1060 báo lỗi SC101( lỗi hệ thống đèn chụp) bạn kiểm tra:
- Đèn chụp bị lỗi/ dơ
-Board đèn chụp bị lỗi
-Board ccd bị lỗi
-Thấu kính dơ

50. Ricoh 2075 báo lỗi SC102, SC103 bạn kiểm tra tương tự.

51. Ricoh MP6500 báo lỗi SC120, SC 121, SC122, SC123 bạn kiểm tra:
- Mô tơ Scan bị lỗi
-Board scan bị lỗi
-Dây cáp bị lỗi
- HP sensor bị lỗi/bị dơ
-Board BCU bị lỗi

52. Ricoh 1075 báo lỗi SC 140, SC141, SC142, SC143, SC144 kiểm tra:
- Thấu kính quá dơ
- Đèn chụp quá dơ
- Board ccd bị lỗi
- Dây cáp bệ quang bị lỗi
-BCU bị lỗi

53. Ricoh 1060 báo lỗi SC192( lỗi điều chỉnh SBU) bạn kiểm tra:
-Đèn chụp dơ/hư
-Board đèn chụp bị lỗi
-Board ccd bị lỗi
-BCU bị lỗi

54. Ricoh 2075 báo lỗi SC193( lỗi chuyển tải hình ảnh) bạn kiểm tra:
- IPU board bị lỗi
-Controller bị lỗi.

55. Ricoh 2075 báo lỗi SC181( lỗi đèn CIS) bạn kiểm tra:
- Đèn CIS bị lỗi.
- Board đèn CIS bị lỗi
- Đứt dây cáp từ đèn CIS đến board DF.
- Dây nối giữa đèn CIS và Board DF bị đứt.
- Đèn CIS quá dơ
- Lỗi cụm đèn CIS.
- Lỗi của PSU.

56. Ricoh MP5500 báo lỗi SC184( lỗi truyền tin CIS) bạn kiểm tra:
- Cụm CIS bị lỗi
- Đứt dây nối cụm CIS và ADF.
- Lỗi điện áp +5v ở nguồn cung cấp cho psu
- Lỗi IPU

57. Ricoh MP7500 báo lỗi SC 300( lỗi đầu ra của cao áp sạc) bạn kiểm tra:
- Lỗi của nguồn cao áp sạc
- Đứt dây nối cao áp sạc
-Tiếp xúc của cao áp sạc xấu.

58. Ricoh 1060 báo lỗi SC 303( Lỗi dò điện áp lưới sạc) bạn kiểm tra:
- Lỗi của nguồn cao áp sạc
- Đứt dây nối cao áp sạc
-Tiếp xúc của cụm cao áp sạc xấu.

GOOGLE CỔ MÁY TÌM KIẾM UY TÍN NHẤT VIỆT NAM HIỆN NAY. LUÔN SÁT CÁNH CÙNG BẠN MỌI LÚC MỌI NƠI.
59. Power on và 03( Kiểm tra)
- 101 ấn start kiểm tra mô tơ chính, muốn dừng mô tơ chính thì ấn 151, tắt máy bật lại.

60. Power on và 03( kiểm tra)
- 102 ấn start kiểm tra mô tơ bơm mực, muốn dửng mô tơ bơm mực thì ấn 152, tắt máy rồi bật lại.

61. Power on và 03( kiểm tra)
-103 ấn start kiểm tra mô tơ laser ở 600dpi on, muốn dừng ấn 153 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

62. Power on và 03( kiểm tra)
- 108 ấn start kiểm tra mô tơ trục đồng bộ, muốn dừng ấn 158 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

63. Power on và 03( kiểm tra)
- 110 ấn start kiểm tra mô tơ duplex, muốn dừng ấn 160 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

64. Power on và 03( kiểm tra)
-118 ấn start kiểm tra diod laser, muốn dừng ấn 168 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

65. Power on và 03( kiểm tra)
- 120 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay cùng chiều, muốn dừng thì ấn 170 ấn start, tắt máy rồi mở lại.

66. Power on và 03( kiểm tra)
- 121 ấn start kiểm tra mô tơ lối ra bộ sấy quay đảo chiều, muốn dừng thì ấn 171 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

67. Power on và 03( kiểm tra)
- 122 ấn start kiểm tra mô tơ LCF, muốn dừng thì ấn 172 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

68. Power on và 03( kiểm tra)
- 201 ấn start kiểm tra clutch khay 1, muốn dừng thì ấn 251 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

69. Power on và 03( kiểm tra)
- 202 ấn start kiểm tra clutch khay 2, muốn dừng thì ấn 252 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

70. Power on và 03( kiểm tra)
- 204 ấn start kiểm tra clutch khay tay, muốn dừng thì ấn 254 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

71. Power on và 03( kiểm tra)
- 206 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 256 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

72. Power on và 03( kiểm tra)
- 208 ấn start kiểm tra mô tơ khay LCF, muốn dừng thì ấn 258 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

73. Power on và 03( kiểm tra)
- 209 ấn start kiểm tra clutch giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 259 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

74. Power on và 03( kiểm tra)
- 210 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy khay LCF, muốn dừng thì ấn 260 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

75. Power on và 03( kiểm tra)
- 217 ấn start kiểm tra quạt sấy, muốn dừng thì ấn 267 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

76. Power on và 03( kiểm tra)
- 218 ấn start kiểm tra bộ điếm số bản chụp đi lên, muốn dừng ấn 268 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

77. Power on và 03( kiểm tra)
- 222 ấn start kiểm tra clutch duplex, muốn dừng thì ấn 272 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

78. Power on và 03( kiểm tra)
- 225 ấn start kiểm tra clutch chuyển tiếp giấy, muốn dừng thì ấn 275 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

79. Power on và 03( kiểm tra)
- 226 ấn start kiểm tra clutch giấy trên, muốn dừng thì ấn 276 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

80. Power on và 03( kiểm tra)
- 228 ấn start kiểm tra clutch giấy dưới, muốn dừng thì ấn 278 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

81. Power on và 03( kiểm tra)
- 234 ấn start kiểm tra solenoid lấy giấy khay tay, muốn dừng thì ấn 284 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

82.Power on và 03( kiểm tra)
- 242 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 1, muốn dừng thì ấn 292 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

83. Power on và 03( kiểm tra)
- 243 ấn start kiểm tra mô tơ nâng khay 2, muốn dừng thì ấn 293 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

83. Power on và 03( kiểm tra)
- 248 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ +DC, muốn dừng thì ấn 298 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

84. Power on và 03( kiểm tra)
- 249 ấn start kiểm tra điện áp phân cực từ - DC1, muốn dừng thì ấn 299 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

85. Power on và 03( kiểm tra)
- 252 ấn start kiểm tra điện áp sạc chính, muốn dừng thì ấn 302 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

86. Power on và 03( kiểm tra)
- 253 ấn start kiểm tra điện áp tách giấy, muốn dừng thì ấn 303 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

87. Power on và 03( kiểm tra)
- 261 ấn start kiểm tra mô tơ scan, muốn dừng thì ấn 311 ấn start, tắt máy rồi bật lại.

88. e-Studio 850 báo lỗi c 550( lỗi DF) bạn kiểm tra:
- Giấy kẹt trên DF
-Sensor bị dơ/hư
- Mô tơ DF bị hư
-Board DF bị hư

89. e-Studio 520 báo lỗi c 570( lỗi giữa Mainboard và IPC) bạn kiểm tra:
- Mainboard bị lỗi
- IPC board bị lỗi
- Đứt dây liên lạc.

90. e-Studio 555 báo lỗi c 590( lỗi giữa Mainboard và Bộ laser) bạn kiểm tra:
- Mainboard bị lỗi
- Bộ laser bị lỗi/ bị dơ
- Đứt dây dẫn tín hiệu

91. e-Studio 603 báo lỗi F07( lỗi giữa Board sys và Mainboard) bạn kiểm tra:
- Board sys bị lỗi
- Mainboard bị lỗi
- Đứt dây dẫn tín hiệu.

92. e-Studio 723 báo lỗi F11( lỗi giữa board sys và board scan) bạn kiểm tra:
- Board sys bị lỗi
- Board Scan bị lỗi
- Đứt dây dẫn tín hiệu.

93. e-Studio 520 báo lỗi c730, c820, c830, c840( lỗi sensor DF) bạn kiểm tra:
- Sensor bị dơ/hư
- Board DF bị lỗi

94. e-Studio 720 báo lỗi c850( lỗi DF) bạn kiểm tra:
- Mô tơ DF bị lỗi
- Board DF bị lỗi

95. e-Studio 452 báo lỗi c860( lỗi DF) bạn kiểm tra:
- Sensor bị dơ/hư
- Board DF bị lỗi.

96. e-Studio 720 báo lỗi CA10, CA20, CA30, CA50, CA60, CA90, CAA, CAB, CAC, CAD, CE0, CE1, CE2, CE3( lỗi bộ laser) bạn kiểm tra:
- Mô tơ Polygon
-Board nhỏ nằm phía trong bộ laser.
- Board xanh bị lỗi
- Board nguồn bị lỗi.

97. e-Studio 453 báo lỗi c 940( lỗi Mainboard) bạn kiểm tra:
- Mainboard bị lỗi
-Rom mainboard bị lỗi.

98. e-Studio chạy khay cassette bình thường, khay tay rút vào 1 nữa vào trục regis không vào nữa bạn kiểm tra:
- Clutch khay tay bị lỗi
- Nhông truyền động
- Sensor bị dơ/ bị hư
- Trục regis bị lỗi

99. Ricoh 2060 báo lỗi SC 552( lỗi sấy) bạn kiểm tra:
- Thermistor bị lỗi
- Đèn sấy yếu
- Web dầu bị lỗi

100. Ricoh 2051 báo lỗi SC 300( lỗi sạc chính) bạn kiểm tra:
- Dây corona bị dơ/ bị lỗi
- Cây sạc chính bị lỗi
- Đế sạc bị lỗi
- Board sạc bị lỗi

101. Ricoh 2075 báo lỗi SC 670( lỗi khởi dộng) bạn kiểm tra:
- Bicu bị lỗi
- Controller bị lỗi
- Đứt dây dẫn tín hiệu

102. Ricoh 2060 báo lỗi SC 569( lỗi sấy) bạn kiểm tra:
- Nâng hạ rulo ép không đúng
- Mô tơ bị lỗi
- Sensor bị lỗi

103. 08-800 chọn 0 ấn enter ( xóa lỗi Service IQC)

104. 08-692( chỉnh lại màn hình)

105. Cách cài in 60 ngày miễn phí bạn làm như sau:
- Bước 1: vào 08-203 chọn 1 enter tắt máy bằng tay
- Bước 2: Power on và 09 rồi ấn start máy tự động tắt máy
- Bước 3: vào 08-673 chọn 60 ấn execution tắt máy bằng tay
- Bước 4: Khởi động lại máy tính và máy photo.

106. Update Firmware cho ổ cứng( HDD) bạn làm như sau:
A) Kiểm tra ổ cứng mới, nhớ rút usb in ra ngoài nha.
Bước 1: Shutdow máy, gắn ổ cứng mới vào máy.
Bước 2: Power on và 2 phím C&3 cùng lúc, ấn start
Bước 3: máy báo please wait, sau đó complete( hoàn thành) là ổ cứng xài được. Còn báo fail( thất bại) là ổ cứng hư.
B) Update Firmware cho HDD
Bước 1: tắt máy, gắn usb chứa firmware vào máy
Bước 2: Power on và 2 phím 4&9 cùng lúc
Bước 3: Please wait hiện lên 6 mục cần updates
Ví dụ: mục 1: sys mục 2: hdd. Ta chọn dấu * xóa mục 3,4,5,6 rồi ấn start
Bước 4: Đợi máy 5 đến 15 phút máy báo update complete( hoàn thành)
Bước 5: Vào 08-690 chọn 2 enter, vào 08-693 chọn chữ bên phải, vào 08-947/ 08-1119 chọn chữ bên phải. Tắt máy bằng tay. Sau đó bạn shut dow máy.

107. e-Studio 282 bản chụp bị đen bạn kiểm tra: board nhỏ nối bộ laser bị lỗi

108. Máy photo Sharp AR-M 420U báo front cover closed, ấn phím copy báo lỗi e 711 bạn kiểm tra:
- Board khay bị lỗi
- Bộ laser bị lỗi.

109. e-Studio 855 báo lỗi F110, tắt máy bật lại báo lỗi C260 bạn kiểm tra:
- Board sys bị lỗi
- Board Scan bị lỗi
- Dây dẫn tín hiệu bị lỗi

110. e-Studio 755 báo lỗi F070 bạn kiểm tra:
- Board sys bị lỗi
- Mainboard bị lỗi
- Board sys và mainboard không tương tích
- Dây dẫn tín hiệu bị lỗi

111. Ricoh 2075 báo lỗi SC 541,542,543,544,545,546,547( lỗi về phần nhiệt) khi khởi động.
- Clear lỗi: 1. bấm vào phím clear mode, 2. lần lượt bấm phím số 107, 3. bấm và giữ nguyên phím clear stop khoảng 5 giây, màn hình hiển thị<< copy in sp>> hoặc << PM counter>> hoặc << printer Sp>>. Tắt công tắc nguồn chờ khoảng 5 giây rồi bật công tắc nguồn.

112. Ricoh 2075 báo lỗi SC 552 kiểm tra
- Thermistor bị lỗi
- Nguồn điện yếu
- Cuộn web dầu hết.

114. Ricoh 2075 báo lỗi SC 670 kiểm tra
- Lỗi khởi động máy không phản ứng gì sau 30 giây bật công tắc nguồn kiểm tra
- BCU bị lỗi
- Controller bị lỗi

115. Ricoh 2075 báo lỗi SC 127 kiểm tra
- HP sensor bị lỗi
- Dây cáp bị lệch
- Mô tơ scan bị lỗi
- vệ sinh giàn quang

116. Ricoh 2075 báo lỗi SC 220 kiểm tra
- Lỗi laser, bạn vào 2103 tăng giá trị lên khoảng 10 sau đó chụp thử xem
Bộ laser bị lỗi

117. Ricoh 2075 báo lỗi SC 390 kiểm tra
- Cài pan trong phần mềm
- TD sensor bị lỗi
Lưu ý: bạn muốn Reset lại phần mềm thì vào 5-990 in tất cả cài đặt ra giấy, cái nào không đúng default sẽ có dấu* thì cứ theo đó sửa lại.

118. Máy photo bị một vệt như kẻ chì ở ngang giấy
- Rọi đèn quan sát trên bề mặt drum sau khi chụp, nếu còn đường kẻ trên drum do drum và gạt bị lỗi.
- Nếu trên mặt drum khi đang chạy có đường kẻ mà khi ngưng lại mất đường kẻ thì xem lại hộp từ do gạt từ bị tỳ vết.
- Nếu đang chạy mà trên drum không có đường kẻ thì khả năng do gạt belt hoặc thermistor bị mực bám.

119. E 720 copy hay in có đường kẻ chữ như bản test máy in Canon kiểm tra:
- Bộ laser bị lỗi
- Board sys bị lỗi

120. Ricoh 2075 bị kẹt giấy kiểm tra:
- Vệ sinh bánh xe bằng cồn
- Xịt RP7 vào các vòng bi

121. Ricoh 2075 bị bóng chữ kiểm tra:
- Đường tròn đó to bằng trống thì gạt
- Chữ lặp lại như vậy là Rulo sấy.

122. Ricoh báo lỗi SC 338 kiểm tra:
- Gương lục giác
- Các gương phản chiếu
- Dây cáp bệ laser

123. Ricoh 2075 bị đơ kiểm tra:
- Khung drum
- Kiếng cảm ứng bị lỗi

124. Ricoh 2075 bị nhòe chữ kiểm tra:
- Gạt mực bị mòn
-Giấy ẩm
- Mực ẩm

125.Ricoh 2075 báo Please wait kiểm tra:
- Khung drum bám quá mực
- Thermistor bị dơ
- Mực bơm không đủ

126. Ricoh 2060 báo lỗi SC 672 kiểm tra:
- Ram bị lỗi
- HDD bị lỗi
- Board Scan bị lỗi

127. Ricoh 2000 báo lỗi SC 390 kiểm tra:
- Cài pan trong phần mềm rồi cài pass không cho người khác vào service mode chỉnh lại.
- Cắt đứt TD sensor( bẻ gãy ngầm bên trong), khi thay hàng rời vào sẽ báo sc 390.
- Bạn cạy nắp TD sensor và ngoáy bên trong cho hỏng rồi đậy nắp lại.
- Muốn reset phần mềm thì vào 5-990 in tất cả ra giấy, cái nào không đúng* default thì cứ sửa lại.

128. Ricoh 2051 báo lỗi SC 300 kiểm tra:
- Dây sạc bị lỗi
- Đế sạc bị đánh lửa
- Bị chạm điện

129. Ricoh 2045 báo lỗi SC 541 kiểm tra:
- Thermistor bị lỗi
- Đèn sấy bị lỗi
- Socket sấy bị lỗi

130. Ricoh 2051 báo lỗi SC 670 kiểm tra:
- Máy không phản ứng gì sau 30s bật công tắc nguồn
- Máy đột ngột giảm nguồn trong thời gian bật máy và trong thời gian chờ sấy
- BCU lắp sai
- BCU bị lỗi
- Controller bị lỗi
- Đột ngột reset sự truyền tin giữa BCU và Controller

131. Ricoh 2060 báo lỗi SC 569 kiểm tra:
- Độ nâng hạ rulo ép( đầu cụm sấy)
- motor và sensor bị lỗi

132. Ricoh 551 báo lỗi SC 441 kiểm tra:
- Quay tay hộp từ xem có nặng không?
- Môtơ từ bị lỗi

133. Ricoh 2075 báo lỗi SC 551 kiểm tra:
- Web dầu hết
- Bạn vào SP mode 1902 đặt về 0 là được.

134. Ricoh 1055 báo lỗi SC 520 kiểm tra:
- Môtơ chặn giấy trong duplex bị lỗi
- Sensor bị lỗi

135. Ricoh 2075 báo lỗi SC 590 kiểm tra:
- Vệ sinh sạch bộ phận thu hồi mực thải trước và sau.
- Sensor mực thải bị lỗi

136. Toshiba e 350 bị tắc giấy kiểm tra:
Chạy khoảng 25 đến 30 tờ thì có tiếng kêu như kiểu phanh xe rồi tất cả giấy theo đường truyền tắc
- Bể nhông môtơ chính

137. Toshiba e 650 chụp chỉ 1 nửa có chữ kiểm tra:
- Board Scan bị lỗi( lúc đầu báo C 26, vệ sinh xong chụp 1 nửa có chữ)

138. Toshiba 810 không in được, đèn data không sáng, không nhận lệnh in kiểm tra:
- Bước 1: bạn kiểm tra card in khởi động chưa( card dày thường hư hdd)
- Bước 2: Kiểm tra đường dây vào máy tính
- Bước 3: Card mạng máy tính

139. Ricoh 551 bị bóng chữ kiểm tra nét chính và nét bóng trùng nhau
- Đường tròn to bằng drum do gạt mực bị lỗi
- Đường tròn to bằng sấy do rulo sấy bị lỗi

140. Toshiba 720 hộc giấy không nâng lên được kiểm tra:
- Môtơ nâng khây bị lỗi
- sensor bị lỗi
- Maiboard bị lỗi

141`. Sharp 651 photo không có chữ kiểm tra:
- Board scan bị lỗi
- Board ccd bị lỗi

142. Ricoh Mp 5000 báo lỗi SC 672 kiểm tra:
- Ram bị lỗi, kiểm tra giắc cắm có thiếu cái nào không
- Controller và giắc cắm.

143. Toshiba 520 khi in và photo thì đầu bên trong bị thừa dài hơn đầu bên ngoài
- Bạn vào 05-305, 05-306 chỉnh lại thông số và kiểm tra lại Scan và cơ.

144. Ricoh 2045 báo lỗi SC 990 kiểm tra:
- Software sai tham số
- Bỏ Card in ra
- Ram mở rộng
- NV Ram ra vệ sinh

145. Toshiba 810 photo A3 bị nhăn kiểm tra:
- Bánh kéo giấy bị mòn
- Rulo ép bị nhăn hay bù hoặc ép quá chặt

146. Sharp AR-5316e bị vãi từ kiểm tra:
- Vệ sinh máy sạch sẽ
- Vệ sinh dàn gương
- Vệ sinh gạt mực

147. Canon IR 2420 báo lỗi E000( mã con 0000) kiểm tra:
- Fillm sấy bị lỗi
- Mối nối film sấy
- Thay DC Controller PCB

148. Canon IR 2420L báo lỗi E001( mã con 0000,0001) kiểm tra:
- Mối nối Film sấy bị lỗi
- Film sấy bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

149. Canon IR 2422L báo lỗi E002( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối Film sấy bị lỗi
- Film sấy bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

150. Canon IR 2420 báo lỗi E003( mã con 0000,0001)
- Mối nối Film sấy bị lỗi
- Film sấy bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

151. Canon IR 2422L báo lỗi E007( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối Film sấy bị lỗi
- Film sấy bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

152. Canon IR 2422L báo lỗi E010( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối môtơ chính bị lỗi
- Môtơ chính bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

153. Canon IR 2422L báo lỗi E019( mã con 0001,0002) kiểm tra:
- Drum bị lỗi
- Mối nối sensor mực thải bị lỗi
- Thay DC Controller PCB

154. Canon IR 2420 báo lỗi E052( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối của Duplex và DC Controller PCB
- Thay Duplex Controller PCB
- Thay DC Controlleer PCB

155. Canon IR 2422L báo lỗi E100( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối của BD detection PCB
- Thay laser Scanner unit
- Thay DC Controller PCB

156. Canon IR 2422L báo lỗi E196( mã con 0001,0002) kiểm tra:
- Lỗi trên Rom ghi và đọc của PCB xử lý hình ảnh(Rom chính)
- Lỗi trên Rom ghi và đọc của PCB xử lý hình ảnh(ROM tùy chọn)
- Thay image processor PCB
- Bật/tắt công tắc nguồn

157. Canon IR 2422L báo lỗi E197( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối của DC Controller PCB và image processor PCB
- Thay DC Controller
- Thay image processor PCB

158. Canon IR 2420 báo lỗi E 500( mã con 0001) kiểm tra:
- Lỗi giao tiếp ở Finisher

159. Canon IR 2422L báo lỗi E 520( mã con 0000) kiểm tra:
- Lỗi chia bộ so le

160. Canon IR 2422L báo lỗi E 531( mã con 0000) kiểm tra:
- Lỗi đóng ghim

161. Canon IR 2420 báo lỗi E 540( mã con 0001,0002,0003,0005) kiểm tra:
- Máy không phát hiện được bề mặt giấy( khay chuẩn)
- Không di chuyển theo thời gian quy định( khay chuẩn)
- Cảm biến không được chạm vào trong vòng 3 giây( khay chuẩn)
- Sự cố đồng hồ mã hóa( khay chuẩn)

162. Canon IR 2422L báo lỗi E 542( mã con 0001,0002,0003,0005) kiểm tra:
- Máy không phát hiện được bề mặt giấy( khay tùy chọn)
- Không di chuyển theo thời gian quy định( khay tùy chọn)
- Cảm không được chạm vào trong vòng 3 giây( khay tùy chọn)
- Sự cố đồng hồ mã hóa( khay tùy chọn)

163. Canon IR 2422L báo lỗi E 575( mã con 0000) kiểm tra:
- Lỗi đưa giấy xếp chồng

164. Canon IR 2420 báo lỗi E584( mã con 0000) kiểm tra:
- Sự cố cửa( shutter)

165. Canon IR 2422L báo lỗi E 716( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối của Cassette tùy chọn và DC Controller PCB
- Thay Cassette tùy chọn
- Mối nối của đầu đọc thẻ và image processor PCB
- Thay đầu đọc thẻ
- Thay image processor PCB

166. Canon IR 2420 báo lỗi E719( mã con 0000,0002) kiểm tra:
- Lỗi giao tiếp với đầu đọc thẻ( giao tiếp nối tiếp)
- Lỗi giao tiếp với máy dùng tiền xu( giao tiếp nối tiếp)

167. Canon IR 2420 báo lỗi E733( mã con 0000) kiểm tra:
- Mối nối giữa image processor PCB và serial PCB
- Mối nối giữa serial PCB và thiết bị dùng tiền xu.
- Thay serial PCB
- Thay image processor PCB

168. Canon IR 2422L báo lỗi E736( mã con 0000) kiểm tra:
- Lỗi giao tiếp CCD

169. Canon IR 2422L báo lỗi E739( mã con 0000) kiểm tra:
- Lỗi giao tiếp giữa Controller và card mạng

170. Canon IR 2420 báo lỗi E744( mã con 0001,0002,0003,0004) kiểm tra:
- Lỗi File ngôn ngữ/boot Rom/USB

171. Canon IR 2422L báo lỗi E805( mã con 0000) kiểm tra:
- Sự cố của Quạt

172. Canon IR 2420 báo lỗi E808( mã con 0000) kiểm tra:
- Sự cố mạch truyền động sấy

173. Sharp 420u báo lỗi C110 kiểm tra:
- Trục sạc bị lỗi
- Board sạc bị lỗi
- Đế sạc bị đánh lửa
- PCU bị lỗi

174. Sharp 420U báo lỗi E 610( màu Đen) kiểm tra:
- Board scan bị lỗi
- Hp sensor bị lỗi
- Đèn chụp CIS bị lỗi

175. Sharp 420U báo lỗi E 611( màu Trắng) kiểm tra:
- Board Scan bị lỗi
- Hp sensor bị lỗi
- PCU bị lỗi
- Đèn chụp CIS bị lỗi

175. Sharp 420U báo lỗi E 614 kiểm tra:
- Board Scan bị lỗi
- PCU bị lỗi
- HP sensor bị lỗi
- Đèn chụp CIS bị lỗi
176. Sharp 420U báo lỗi E 701 kiểm tra:
- Transfer bị lỗi
- Đế sạc bị lỗi
- Board sạc bị lỗi

177. Sharp 420U báo lỗi E 703 kiểm tra:
- HDD bị lỗi
- Dây cáp HDD bị lỗi
- Mainboard bị lỗi

178. Sharp 420U báo lỗi E 704 kiểm tra:
- HDD bị lỗi
- Dây cáp HDD bị lỗi
- Mainboard bị lỗi

179. Sharp 420U báo lỗi E 705, E 708, E 709 kiểm tra:
- NV Ram bị lỗi
- Mainboard bị lỗi
- Không kết nối

180. Sharp 420U báo lỗi E 706 kiểm tra:
- HDD bị lỗi
- Dây cáp HDD bị lỗi
- Mainboard bị lỗi

181. Sharp 420U báo lỗi E 710, E 711 kiểm tra:
- CCD bị lỗi
- Board Scan bị lỗi

182. Sharp 420U báo lỗi E 714 kiểm tra:
- CCD bị lỗi
- Không kết nối

183. Sharp 420U báo lỗi E 720, E 721, E 728, E 729 kiểm tra:
- Laser diod bị lỗi
- Không kết nối

184. Sharp 420U báo lỗi E 731 kiểm tra:
- Bộ nhớ đọc/ viết bị lỗi
- Mainboard bị lỗi

185. Sharp 420U báo lỗi E 742 kiểm tra:
- Transfer bị lỗi
- Board sạc bị lỗi

186. sharp 420U báo lỗi E 746, E 748 kiểm tra:
- Bộ nhớ bị lỗi
- Mainboard bị lỗi

187. Minolta Bizhub 195 báo lỗi C0211 kiểm tra:
- Kiểm tra các kết nối giữa M1-MFPB P006 cho kết nối
Bạn nào cần tài liệu kỹ thuật gì thì gọi cho mình, mình sẽ tặng bạn, bạn chỉ trả tiền in ra thôi. Hotline: 01234110188

188. Toshiba e 723 báo lỗi service recommend for IQC
Service Recommended for IQC”:

1/ Mô tả hiện tượng:

Để chất lượng bản photo luôn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như độ ẩm không khí, mức độ lão hóa của các linh kiện như trống, corona charge,...Máy E-Studio kiểm soát chất lượng ảnh bằng một sensor gọi là IMAGE QUALITY SENSOR(IQ Sensor)(dịch là cảm biến đo chất lượng ảnh) nằm bên dưới trống như hình sau:

Mỗi khi bật máy thì quá trình kiểm soát chất lượng ảnh được tiến hành như sau:

- Tiến hành tạo mẫu thử trên trống nhờ dây corona tích điện trên trống, chiếu tia laser tạo một vùng mẫu, hiện hình mẫu nhờ cụm từ, khi đó trên trống sẽ có một ô mực gọi là mẫu thử chất lượng ảnh (TEST PATTERN).
- Khi mẫu thử này chạy qua IQS thì nó sẽ phóng một tia sáng lên đó và thu tia phản chiếu về biến đổi thành tín hiệu điện đưa về main board để xử lý.
- Rõ ràng tín hiệu hồi tiếp sẽ phụ thuộc vào độ đậm của mẫu thử, căn cứ vào đó máy sẽ tự điều chỉnh các thông số về cao áp charge và cao áp phân cực từ sao cho mẫu thử đạt yêu cầu thì thôi.
Nếu quá trình thử hoàn tất mà kết quả hồi tiếp vẫn không nằm trong mức cho phép thì máy sẽ báo lỗi “Service Recommended for IQC”.

2/ Nguyên nhân và khắc phục:
a/Nguyên nhân:


Bất cứ cái gì liên quan đến quá trình tạo mẫu thử trên đều có thể là nguyên nhân gây lỗi.
- Image quality sensor dơ, hỏng, lỏng dây: làm kết quả hồi tiếp bị sai lệch.
- Cụm từ đưa vào chưa đúng vị trí, chất lượng từ và mực quá kém: mẫu thử không tạo ra hoặc tạo ra không đủ đậm.
- Cao áp trên (charge) không đạt: dây corona, lưới dơ, đánh lửa, cây cao áp gắn chưa đúng hoặc bo cao áp trên hỏng : mẫu thử không tạo ra hoặc tạo ra không đủ đậm.
- Gạt mực hỏng, bộ phận làm sạch hỏng: bề mặt trống không sạch, có vết sọc. Mực thải rớt xuống sensor bên dưới.
- Băng tải quá đát, không sạch, dính mực.
- Trống quá yếu, sước bề mặt hoặc mất độ nhạy.

b/ Khắc phục:
*Chuẩn bị:

- Tiến hành vệ sinh máy: lau kính chắn mực, IQSensor, cây charge trên: lau sạch lưới, thay dây corona nếu cần,...
- Kiểm tra kết nối sensor, ktra vị trí cụm từ và cây charge trên vào đúng vị trí.
- Ktra chất lượng gạt mực và bộ làm sạch: Quay trống thì bề mặt trống phải sạch, mực thải không rớt ra ngoài, thay hay dán lại lá hứng mực...
- Ktra băng tải và gạt băng tải: băng tải phải sạch, còn tốt...

*Tiến hành:

- Mode 08-800: trả về 0: xóa bộ đếm lỗi
- Mode 08-1809 và 08-1810 trả về 0: chấp nhận quy trình test mẫu.
- Chạy mode 05-290: tiến hành quá trính ktra mẫu thử, đợi cho quy trình hoàn tất.
- Ktra mode 05-291 không phải là 2 hay 4: trạng thái của IQ sensor.
- Ktra mode 08-800 phải là 0.
Như vậy là OK, còn nếu :
- 05-291 là 2 thì phải .... nhờ "Bác" giúp đỡ thay từ, trống, băng tải, gạt,....!
- 05-291 là 4 thì thay sensor, dây cắm hoặc ... main.
189. E 853 báo lỗi Service recommend for SPC
Service Recommended for SPC”

1/ Mô tả hiện tượng:

Để điện áp trên trống luôn ổn định và nằm trong mức qui định, máy Estudio dùng một sensor kiểm soát quá trình charge. Đó là SP sensor (SURFACE POTENTIAL SENSOR, dịch là cảm biến đo điện thế trống). Sensor này nằm ngay sau cây charge trên như trong hình. Quá trình kiểm soát xảy ra như sau:

Mỗi khi bật máy hay sau một chu trình photo hoàn tất, bo LGC sẽ gửi một lệnh đến bộ cao áo trên. Bộ cao áp sẽ phát ra 1 cao áp đặt lên lưới charge. SP sensor sẽ đo mức điện thế trên trống và gửi 1 tín hiệu hồi tiếp về bo LGC. Căn cứ vào tín hiệu này bo LGC sẽ điều chỉnh lệnh của nó cho bộ cao áp. Nếu quá trình kiểm soát hoàn tất mà tín hiệu hồi tiếp vẫn không đạt yêu cầu thì máy sẽ báo lỗi “ Service Recommended for SPC”.

2/ Nguyên nhân và khắc phục:
a/Nguyên nhân:


- Cao áp trên không đạt: dây corona, lưới dơ, đánh lửa, cây cao áp gắn chưa đúng
- Bo cao áp trên hỏng
- SP sensor hư, lỏng dây.
- Trống quá yếu, mất độ nhạy.
- Bo LGC hư.

b/ Khắc phục:
*Chuẩn bị:

- Tiến hành vệ sinh máy: lau SP Sensor, ktra cây charge trên: lau sạch lưới, thay dây corona nếu cần,...
- Kiểm tra kết nối sensor, ktra cây charge trên vào đúng vị trí.
- Chạy mode 05-210 để điều chỉnh cao áp trên về 500V +/- 12V. Cách đo như sau:

Dùng dấu ^ hoặc V để điều chỉnh giá trị trong mode 05-210. Bấm interrupt để lưu .
Nếu điều chỉnh không đạt là bộ cao áp hư hoặc rò điện.

*Tiến hành:

- Mode 08-1812: trả về 0: xóa bộ đếm lỗi.
- Mode 08-1813: trả về 0: chấp nhận quá trình kiểm soát.
- Chạy mode 05-290: đợi cho qtrinh hoàn tất.
- Ktra mode 05-242 không phải là 2 : trạng thái của SP sensor.
- Ktra mode 08-1812 phải là 0.
Như vậy là OK, còn nếu :
- 05-242 là 2 thì phải .... nhờ "Bác" giúp đỡ thay trống, sensor, dây cắm hoặc ... bo LGC

1 nhận xét:
Write nhận xét

Join Our Newsletter