Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Cách test tốc độ mạng Internet VNPT, FPT, Viettel

Posted by   on

Cách test tốc độ mạng Internet VNPT, FPT, Viettel, kiểm tra tốc độ mạng thực tế up file tải file
Thông thường khi lắp mạng internet người lắp sẽ test tốc độ cho bạn xem thống số và đường dây lắp cho bạn đã đúng chưa thông qua trang web:
http://www.speedtest.net/
Sau đó click vào BEGIN TEST như hình phía dưới để bắt đầu test
Sau khi nhấn phần mềm sẽ xử lý và gửi từng pagkage để test tốc độ download và upload của mạng internet của bạn.
Sau khi test sẽ có kết quả cuối cùng về tốc độ upload và download.
Tuy nhiên đây là tốc độ mạng tính theo Mbps(Megabit) nhưng trong thực tế chúng ta thường tính tốc độ mạng theo MBps(Megabyte). Nên tốc độ thực tế bạn có thể lấy kết quả đã test và chia cho 8 đã ra kết quả tốc độ mạng cuối cùng.
Ví dụ tốc độ download trug bình của mạng mình test là 8.96/8 = 1.12 MB/s
Tốc độ upload là 134.31/8 = 4.288 MB/s
Theo: Tienich123.com

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter