Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Download driver máy in Canon LBP 6200d 32bit 64bit

Posted by   on

Download driver máy in Canon LBP 6200d 32bit 64bit


Canon LBP 6200d là 1 dòng máy in được sử dụng khá nhiều tại Việt Nam với chức năng in 2 mặt đen trắng có giả khoảng 3.7tr
Downoad Driver LBP6200d win 32bit trực tiếp từ trang chủ:

http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0100003079/05/LBP6200d_R151_V110_W32_uk_EN_1.exe

Tuong thích với các hệ điều hành 32bit:
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
Windows 2000
Downoad Driver máy in LBP6200d win 64bit trực tiếp từ trang chủ:

http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0100003080/05/LBP6200d_R151_V110_W64_uk_EN_1.exe

Tuong thích với các phiên bản windows sau:
Windows 8.1 (x64)
Windows 8 (x64)
Windows 7 (x64)
Windows Vista (x64)
Windows XP (x64)
Windows Server 2003 (x64)
Windows Server 2003 R2 (x64)
Windows Server 2008 (x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter