Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Cách để dòng trong 2 cột thẳng hàng nhau

Posted by   on Bôi đen cả hai cột, vào Forrmat_Paragraph_Indents and Spacing_Spacing_điều chỉnh "before; after điều chỉnh thông số = 0 để các hàng ngang bằng nhau; nếu muốn "khoảng cách khuông" lớn hơn thì chọn = 3 hoặc 6... Việc điều chỉnh này tương tự như chỉnh dòng bình thường trong word, nhưng phải nhớ bôi đen cả 2 cột.

Nếu vẫn chưa được thì:
- Vào table_draw table, chú ý tới hình vuông nhỏ có những hàng kẻ ngang, mở nó ra sẽ có 9 hình vuông nhỏ tương ứng 9 cách xếp dòng. Chọn (bôi đen) cả hai cột rồi chọn kiểu xếp dòng thích hợp.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter