Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Lỗi khi in file word (có kèm thêm thông tin file word đó)

Posted by   on


Trong Word 2003, bạn vào: Tools > Options > Print, bỏ dấu check trước mục "Document Properties".
Trong Word 2007,20102013, bạn vào: FILE > Options > Display, bỏ dấu check trước mục "Print document properties".
Chúc bạn thành công.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét

Join Our Newsletter